ผู้บริหาร

นายคำเตือน เดชบุญ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
อัตลักษณ์ของโรงเรียน /เอกลักษณ์ของโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
จุดเน้นปีการศึกษา 2556
มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนบ้านอ้วน
คุณลักษณะของนักเรียนบ้านอ้วนเมื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
เพลง ผบ.ผอ.
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ความพึงพอใจในการบริหารงาน
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 24/02/2012
ปรับปรุง 18/04/2014
สถิติผู้เข้าชม 124369
Page Views 140645
Facebook
facebook ผอ.คำเตือน
ภาพกิจกรรม อบรมโครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และ
ภาพกิจกรรม อบรมโครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และ
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาวันที่ ๔ เดือน กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ สพป.นพ
ภาพกิจกรรมงานผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ปี ๒๕๕๗ (๑๓- ๑๔ เมษ
ภาพกิจกรรม รับฟังนโยบายจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ด้านการร
ภาพกิจกรรม รับนโยบายด้านการศึกษา จาก รมช.ศธ. ท่านเสริมศักดิ
ภาพการอบรม ผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อก้าวสู่อาเซียน ณ โรงเรียน
ภาพกิจกรรม รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ ณ สพป.นพ. ๒
กิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ ฯ ณ โรงเรียนบ้าน
ภาพ สร้างฐานประดิิษฐ์พระพุทธมงคลบพิตรประสาทฤทธิ์บุญเดช
ภาพงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๒
ภาพการจัดนิทรรศการจุดเน้น ปีการศึกษา ๒๕๕๕
อบรมเจ้าพนักงานวิทยุสื่อสาร กระทรวงศึกษาธิการ
การแข่งขันโครงการชวนน้องท่องพุทธวจน ระดับเขตพื้นที่ฯ
ภาพกิจกรรมประเมินสถานศึกษาพอเพียง ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ เพลา เช้า
ภาพกิจกรรมการพัฒนาระบบประกันคุณภพภายใน ๗ สิงหาคม ๒๕๕๖
ภาพกิจกรรมประชุมโครงการ Coaching โรงเรียนวิถุพุทธ ๑๓ สิงหาค
ภาพกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ @ศูนย์ศูนย์ศิลปาชีพบ้านหาดแ
งานศิลปหัตถกรรม กลุ่มลุ่มน้ำสงคราม14-15 สิงหาคม 2556
ภาพกิจกรรมการอบรมขยายผลการใช้โปรแกรมE-OFFICE รุ่น 1
ภาพกิจกรรมการอบรมขยายผลการใช้โปรแกรมE-OFFICEรุ่น 2
ภาพกิจกรรมการประชุมกรรมการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื
อบรมโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม สำหรับข้าราชการครู ในสังกัด
เพลงประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 63
ออนซอนนครมุก
เพลงท่าอุเทน
เพลง ผบ.ผอ.
ขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนโรงเรียน
ขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนโรงเรียน
แผนปฏิบัติการประจำปี
แผนปฏิบัติการประจำปี
แผนบริหารงบประมาณประจำปี
แผนบริหารงบประมาณประจำปี
ภาระกิจ ผอ.
ร่วมงานวันต่อต้านยาเสพติด สพป.นพ. ๒
ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน Best Practice ระดับเขตพื้นที่การศึ
คณะวิทยากร การอบรมโครงการเสริมสร้างศีลธรรมคุณธรรม จริยธรรม แ
ร่วมกิจกรรม วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
ร่วมพิธีเปิดการอบรม tablet ครูผู้สอนประจำชั้นประถมศึกษาปีที่
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.นพ. ๒
ประชุมเครือข่ายประชาสัมพันธ์ สกสค. ที่โรงแรม พีซี สกลนคร ๒๗
ประชุมผู้บริหาร สังกัด สพป.นพ. ๒ (๒๔ กรกฎาคม ๕๖)
อบรมเจ้าพนักงานวิทยุสื่อสารกระทรวงศึกษาธิการ
นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน ชวนน้องท่องพุทธวจน ระดับเขตพื้น
ร่วมกิจกรรมปลูกป่า...ที่ศูนย์ศิลปาชีพบ้านหาดแพง ต. หาดแพง อ.
จัดทำข้อมูล วิดีทัศน์ เพื่อนำเสนอคณะผู้ตรวจราชการจากกระทรวงศ
ร่วมเป็นคณะวิทยากร จัดอบรมโครงการ Coaching โรงเรียนวิถีพุทธ
การอบรมขยายผลการใช้งานระบบ e - office
วิทยากรโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ข้าราชการครุในสังกัด สพป
ประชุมประจำเดือน ต.ค. 56
ร่วมงานบุญกองกฐินสามัคคีวัดศรีสว่าง บ้านนาคูณน้อย อ.นาหว้า
รวมพลังยกระดับคุณภาพการศึกษา
ร่วมงานแถลงข่าว การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉีย
รับนโยบายจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ๔ พ.ย.๕๖
งานแถลงข่าวการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๓ (๕พ.ย.๕
ร่วมงานบุญกฐินบ้านดอนสมอ กับ ผอ.อนันต์ เครือหว้า
ร่วมบุญกฐินวัดป่าสุภราราม อ. ศรีสงคราม
ประชุมพิจารณาจัดสรรตำแหน่งครูพี่เลี้ยงเด็กพิการฯ
เกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 63 นครพนม - มุกดาหาร
กลุ่มสาระภาษาไทย
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระสังคมศึกษา
กลุ่มสาระการงาน อาชีพและเทคโนโลยี
กลุ่มศิลปะ
กลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา
กลุ่มภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ปฐมวัย
การศึกษาพิเศษ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
OBEC AWARDS
ภาพกิจกรรม คณะติดตามการก่อสร้างอาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติ จากสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ติดตามการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนบ้านพะทาย
ติดตามการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียน ต.ช.ด.ราชูิทิศ อ.ท่าอุเ
ติดตามการก่อสร้าง ฯ โรงเรียนแก้วปัดโป่ง
ติดตามการก่อสร้างโรงเรียนบ้านคำเตย อ. ท่าอุเทน
ติดตามการก่อสร้างโรงเรียนบ้านโพนจาน อ.โพนสวรรค์
ภาพกิจกรรม เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.นพ. ๒
ภาพกิจกรรม เชื่อมโยงจาก สพป.นพ. ๒
เพลงท่าอุเทน
>>